MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo kế họach và chỉ tiêu do cấp trên giao phó:
  • Thực hiện công tác tìm nguồn, thu hút ứng viên: search engine, liên hệ với các đối tác cung cấp dịch vụ việc làm, các headhunter, các báo, các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường Cao đẳng, Đại học…
  • Tiếp nhận, phân loại, sàng lọc hồ sơ ứng viên từ các nguồn khác nhau, liên hệ và xếp lịch trong tất cả các đợt phỏng vấn.
  • Trực tiếp phỏng vấn vòng sơ tuyển.
  • Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.
  • Chịu trách nhiệm tuyển dụng các vị trí theo phân công.
  • Kiểm tra quá trình công tác của ứng viên trước khi nhận việc.
  • Đào tạo hội nhập cho CB-NV. Hướng dẫn nhân viên mới hội nhập vào môi trường làm việc của Tập đoàn.
  • Theo dõi & nhắc Trưởng bộ phận về việc đánh giá thử việc cho CB-NV. Theo dõi quá trình thử việc của toàn bộ CB-NV mới.
  • Tham gia vào công tác xây dựng các công cụ tuyển dụng, đánh giá ứng viên.
 2. Thực hiện và tham gia vào các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu nhân sự cho Công ty:
  • Tham gia soạn thảo, đóng góp ý tưởng trong các chương trình thu hút nhân tài, quảng bá thương hiệu nhân sự của Công ty.
  • Trực tiếp thực hiện các Events về Nhân sự: Ngày hội việc làm, các chương trình hợp tác với các đối tác nhân sự.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Trình độ tối thiểu: Cao Đẳng.

– Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ hoặc các chuyên ngành liên quan.

– Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tối thiểu tại các doanh nghiệp qui mô từ 500 nhân sự: 2 năm.

-Kỹ năng: Đàm phán, Thiết lập quan hệ, Giao tiếp tốt và rõ ràng, Lập kế hoạch, Giải quyết vấn đề, Làm việc nhóm, Huấn luyện & thuyết trình, Thành thạo các phần mềm văn phòng, Kỹ năng phỏng vấn và đánh giá con người tốt.

– Các tố chất cần thiết: năng động, nhiệt tình, thông minh, nhạy bén, tác phong chuyên nghiệp.