Chi bộ cơ sở Công ty CP XNK Nam Thái Sơn được thành lập và bắt đầu hoạt động theo Quyết định số 2814 – QĐ/ĐU ngày 12/5/2015 của Đảng ủy các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngày 02 tháng 6 năm 2015, Chi bộ Công ty CP XNK Nam Thái Sơn đã tiến hành Đại hội đảng viên lần thứ I nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ đã thảo luận và thông qua Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các chỉ tiêu chính sau đây:  

  1. Phấn đấu xây dựng chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” hàng năm, 100%  đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó ít nhất 25% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  2. 100% đảng viên đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
  3. Các tổ chức Công đoàn và Chi đoàn hàng năm đều được công nhận Công đoàn Vững mạnh và Chi đoàn vững mạnh.
  4. Phát triển thêm 7 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.
  5. 100% đảng viên, cán bộ BCH các đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ của đoàn thể giao và nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm kỷ luật.

Chào mừng kết quả của Đại hội, toàn thể đảng viên, đoàn viên thanh niên và CBCNV Công ty Nam Thái Sơn đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của người lao động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Đ/c Phạm Ngọc Lân, Bí thư Chi bộ, đọc báo cáo Phương hưởng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020
Đ/c Trần Thị Huyền Thanh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy các KCX-KCN TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hộ
Đồng chí Trương Tuấn Hiệp, Bí thư Chi đoàn đọc tham luận