.

Chính sách chất lượng

 
NAM THÁI SƠN GROUP là biểu tượng của nhà cung cấp chuyên nghiệp về sản phẩm TÚI NI LÔNG TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC NAMTHAISON THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.  

  Với phương châm:    

   NĂNG ĐỘNG - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ

     -    Chúng tôi cam kết thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008. Duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống Quản lý chất lượng là trách nhiệm của mọi thành viên trong toàn công ty.
    -    Mọi thành viên trong NAM THÁI SƠN GROUP xác định mục tiêu cao nhất trong hoạt động sản xuất – kinh doanh – cung cấp dịch vụ là PHỤNG SỰ XÃ HỘI & BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Điều đó tạo niềm tin đối với khách hàng, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp, mang lại thu nhập cao và hạnh phúc Người lao động.
   -   Nâng cao chất lượng nguồn lực, chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp và đẳng cấp là kim chỉ nam đi tới thành công.
   -   Không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, đáp ứng các yêu cầu về : Đa dạng về sản phẩm, đảm bảo cung cấp đáp ứng về số lượng –  chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh – chất lượng dịch vụ hoàn hảo. 
   -   Tổng Giám đốc cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu quả của Hệ thống Quản lý chất lượng.
                                   TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2013
                                                                                                                                                         Tổng Giám đốc
                                                                                                                                                                (Đã ký) 
                      
                                                                                                                                                            Trần Việt Anh

Khách hàng