Nhằm nâng cao ý thức về công tác đảm bảo an toàn vệ snh lao động cho công nhân trong quá trình làm việc, hạn chế thiệt hại về người và vật chất tối đa nhất cho doanh nghiệp, ngày 29/08/2017, công ty Cổ Phần – Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn đã tiến hành tổ chức lớp học An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các cán bộ công nhân viên, người lao động trực tiếp sản xuất.

Trong những năm qua, mặc dù việc an toàn trong lao động được quan tâm, chú trọng nhưng vẫn có nhiều trường hợp tai nạn lao động không mong muốn xảy ra gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp và người lao động. Chính vì vậy, việc đầu tư, chú trọng công tác tập huấn an toàn vệ sinh lao động ngay tại nơi làm việc là rất cần thiết.

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được báo cáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ như những vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, pháp luật về ATVSLD, chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Từ đó, nắm rõ nguyên lý kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, nội dung, phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động, phương pháp hành động cải thiện điều kiện lao động ở doanh nghiệp.

Việc tổ chức lớp huấn luyện đến toàn thể cán bộ công nhiên viên để nâng cao tính cảnh giác, thận trọng và luôn có ý thức tăng cường hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động. Chính yếu tố đó đã giúp cải thiện điệu kiện làm việc, hơn hết đảm bảo sức khỏe tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
Kết thúc khóa học, cán bộ công nhân viên nắm rõ kinh nghiệm thực tế từ các tình huống, thông tin thiết thực nhằm bảo vệ bản thân khi làm việc trong công xưởng cũng như ngoài trời. Tuy nhiên, nâng cao ý thức làm việc vẫn là vấn đề cốt cán đáng quan tâm nhất mà hướng dẫn viên muốn gửi gắm.