Ngày 13/11/2015, được sự chấp thuận của BCH Đoàn Khu CN Cát Lái, Chi Bộ Đảng và  Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP XNK Nam Thái Sơn, tập thể đoàn viên Chi đoàn Công ty CP XNK Nam Thái Sơn tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ I (2015-2017).

Đại hội đã đánh giá những mặt làm được, những mặt hạn chế của Chi Đoàn Công ty giai đoạn lâm thời. Đồng thời đề ra phương hướng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, những phong trào đặc thù tại Công ty Nam Thái Sơn nhiệm kỳ I (2015-2017), đáp ứng yêu cầu, thiết thực, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, thể hiện vai trò là người bạn đồng hành của thanh niên trên con đường mưu sinh lập nghiệp, hội nhập và phát triển.

Toàn thể Đại Hội thực hiện nghi lễ Chào Cờ
Đồng chí Nguyễn Minh Quân báo cáo về tình hình đại biểu tham dự Đại Hội
ồng chí Đào Sóc Sa Tha thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Chi đoàn Công ty CP XNK Nam Thái Sơn giai đoạn lâm thời.
ồng chí Trương Tuấn Hiệp trình bày trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn Công ty CP XNK Nam Thái Sơn giai đoạn lâm thời.
Đồng chí Trảo Phi Long thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo phương hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Chi đoàn Công ty CP XNK Nam Thái Sơn nhiệm kI (2015 -2017).
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn Công ty Nam Thái Sơn nhiệm kỳ I (2015-2017)

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ I (2015-2017) nhằm thay mặt đại hội điều hành các hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ mới và có trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Ban chấp hành Chi đoàn gồm 5 đồng chí:

1. Nguyễn Thị Kim Khuyên– Bí thư
2. Trảo Phi Long– Phó Bí thư
3. Nguyễn Thị Ngọc Vân– Ủy viên BCH
4. Đào Sóc Sa Tha– Ủy viên BCH
5. Nguyễn Minh Quân– Ủy viên BCH

Một số hình ảnh tại Đại Hội: