.

Đăng ký trực tuyến

CÔNG TY CP XNK NAM THÁI SƠN
Phòng Hành chính Nhân sự
Đại chỉ: 934 D3, Đường D, Khu Công nghiệp Cát lái ,Q.2, Tp.HCM.
ĐT: 028.3742 1331. Email: hanguyen@namthaison.com.vn

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách tải "Đơn dự tuyển"  tại đây (Click Read-Only), điền đầy đủ thông tin (cùng với hồ sơ cá nhân) và
gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email trên hoặc đưa vào mục  "Đính kèm tập tin"  trong form mẫu bên cạnh:
Điền tên của bạn:*

Giới tính:*
Nam Nữ
Địa chỉ:*

Số điện thoại:

Điền email của bạn: *

Vị trí: *

Đính kèm tập tin

Khách hàng