.

Hoạt động xã hội

1. Hoạt động Đoàn thể - Hiệp hội:

Ông Trần Việt Anh – Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty Nam Thái Sơn, tham gia nhiều tổ chức xã hội và Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp:
 • Ủy viên BCH Phòng thương mại và công nghiệp Viêt Nam – VCCI.
 • Phó Chủ Tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM.
 • UV Hiệp hội Nhựa Việt Nam.
 • UV Hiệp hội doanh nghiệp các Khu chế xuất và công nghiệp Tp.HCM.
 • Phó Chủ tịch Hội Cao su - Nhựa Tp.HCM.
 • Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam.
 • Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, Tp.HCM.
 • UV BCH Hội Doanh nghiệp quận 2, Tp.HCM.
 • Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh.
 • Chủ nhiệm CLB Hội Doanh Nhân Vàng, Hội Doanh nghiệp Trẻ Tp.HCM.
 • Phó chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp xuất khẩu TP.HCM.
 • CLB Doanh nghiệp trẻ Sao đỏ.
 • CLB Doanh nhân Tp.HCM.
 • Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 2, Quận Thủ Đức, TPHCM.
và nhiều tổ chức khác.
 

Ủy viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
 
Phó chủ tịch Câu lạc bộ Xuất khẩu – Trung tâm xúc tiến Thương mại Tp.HCM (ITPC)


Chủ tịch Hội DN Quận Thủ Đức.
 

2. Hoạt động văn hóa - xã hội - từ thiện:

Với phương châm phát triển vì cộng đồng, NTS đã tích cực tham gia các chương trình:
 • Học bổng Sinh Viên 5 Tốt 10 năm liền (2009- 2018).
 • Học bổng, nhà tình thương cho học sinh nghèo vượt khó và gia đình chính sách của Q.2, Tp.HCM và CNV công ty.
 • Quyên góp Quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” năm 2014 
 • và nhiều sự kiện văn hóa thể thao khác cho CNV Công ty hàng năm …

Học bổng Sinh Viên 5 Tốt 10 năm liền (2009- 2018)
 
Quyên góp Quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông” năm 2014
 

Tổ chức chương trình Tết thiếu nhi 1-6  và trao học bổng "Nam Thái Sơn" cho con em CB-CNV Nam Thái Sơn

Khách hàng