Tổng công ty Nam Thái Sơn đã long trọng tổ chức kết nạp những thanh niên ưu tú có đủ phẩm chất, đạo đức đúng vào hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày 19/10/2018, chi bộ tổng công ty Nam Thái Sơn đã tiến hành kết nạp cho các đảng viên mới. Đánh đấu bước trưởng thành trong ý trức và trách nhiệm của các thế hệ trẻ, vừa là niềm hào cũng đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa để phục vụ nhân dân, đất nước, làm cho Đảng ta ngày càng phồn vinh và phát triển.

Tiết mục văn nghệ mở màn cho lễ kết nạp đảng viên mới
Nghi thức chào cờ tại lễ kết nạp đảng viên.
Tổng giám đốc Trần Việt Anh đã dự lễ kết nạp đảng viên mới.
Hai đảng viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam
Các bộ đảng viên chị bộ công ty Nam Thái Sơn chụp hình lưu niệm

​​​Buổi lễ kết nạp đảng viên mới tại chi bộ công ty Nam Thái Sơn đã diễn ra tốt đẹp. Các đảng viên trẻ được kỳ vọng sẽ mang đến những bước tiến mới cho Đảng và nhà nước ta.