Ngày 04/11/2016 Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACETR trao quyết định số: 6682/QD-QUACERT chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản 9001:2015. Phiên bản này là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của tiêu chuẩn ISO 9001 được xây dựng dựa trên hai hệ thống quản lý hiện đại bao gồm hệ thống quản trị rủi ro và quản lý sự thay đổi. Phiên bản mới yêu cầu và bắt buộc hệ thống ISO phải là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp.

Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, trong hơn 6 tháng qua, Nam Thái Sơn đã tiến hành tổ chức hoạt động và thiết lập kế hoạch kiểm soát gắn với quy trình hóa tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn doanh nghiệp. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình sản xuất và triển khai thường xuyên nhằm giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra.
Việc đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015 vừa là một vinh dự lớn, bởi điều này sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Nam Thái Sơn không những tại thị trường Việt Nam mà còn trên trường quốc tế vừa là thách thức cho Nam Thái Sơn phải liên tục cải tiến máy móc, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng.