Ngày 21/09, ban lãnh đạo Tổng công ty Nam Thái Sơn đã tổ chức Lễ khen thưởng cho các cán bộ nhân viên đã có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2018.

Buổi lễ diễn ra trong không khí náo nhiệt với sự tham gia của toàn thể các cán bộ nhân viên Tổng công ty Nam Thái Sơn.

Tổng giám đốc công ty Nam Thái Sơn ông Trần Việt Anh đã tổng kết những thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và cảm ơn sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên.
Xem thêm một số hình ảnh tại lễ trao thưởng:

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp, cùng quyết tâm hoàn thành vượt mực các chỉ tiêu đã ra của tập thể cán bộ công nhân viên Nam Thái Sơn trong những tháng cuối năm 2018.