Ngày 10-10-2015, có 49 doanh nhân tiêu biểu của các khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN), 10 doanh nhân tiêu biểu và 10 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu của Khu công nghệ cao TP.HCM đã được tôn vinh tại lễ hội “Doanh nhân KCX-KCN, Khu công nghệ cao TP.HCM tiêu biểu 2015”. Trong đó, Ông Trần Việt Anh – TGĐ Công ty Nam Thái Sơn vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu của các KCX-KCN Tp. HCM năm 2015”.

Theo Hiệp hội các DN khu công nghiệp TP.HCM, các cá nhân, đơn vị được tôn vinh đã luôn phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vượt qua khó khăn để giữ vững DN tồn tại và ngày càng phát triển.

Ông Trần Việt Anh – TGĐ Công ty Nam Thái Sơn vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu của các KCX-KCN Tp. HCM năm 2015”.
Các doanh nhân tiêu biểu được tôn vinh tại lễ hội “Doanh nhân KCX-KCN, Khu công nghệ cao TP.HCM tiêu biểu năm 2015”.

Các doanh nhân-DN cũng đã cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước vận hội mới, với những cơ hội và thách thức từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy đội ngũ doanh nhân – DN Việt Nam cần chủ động và nỗ lực để chuẩn bị tốt và hội nhập thị trường quốc tế hiệu quả hơn.