Ngày 27/7/2018, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam – Hội doanh nghiệp – Hội khuyến học quận Thủ Đức quận Thủ Đức đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn và xây dựng quỹ khuyến học – khuyến tài giai đoạn 2018-2019. Ông Trần Việt Anh – Tổng giám đốc – Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Nam Thái Sơn tham dự buổi lễ.

Chương trình phối hợp chăm lo cho gia đình chính sách khó khăn và xây dựng quỹ khuyến học – khuyến tài là một hoạt động thường niên, nhằm tạo điều kiện để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cho con em đến trường.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực cho cộng đồng và xã hội được lãnh đạo tổng công ty Nam Thái Sơn được duy trì trong những năm qua. Với quỹ khuyến học – khuyến tài đã và đang mở ra cơ hội cho nhiều bạn trẻ viết tiếp ước mơ.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

Ông Trần Việt Anh phát biểu tại lễ ký kết.

ình ảnh tại lễ ký kết: