MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Phối hợp với GĐTC/TPTC lập kế hoạch tài chính ngắn (70% – tỷ trọng so với công việc của Trưởng phòng tài chính).
• Phối hợp với GĐTC/TPTC làm việc trực tiếp với các Ngân hàng về việc huy động vốn, đàm phán các điều khoản hợp đồng (30%- tỷ trọng so với công việc của Trưởng phòng tài chính).
• Lập các hồ sơ vay vốn tại các Ngân hàng khi phát sinh (70% -tỷ trọng so với công việc của Trưởng phòng tài chính).
• Kiểm tra các hồ sơ, chứng từ thanh toán hàng ngày, các hồ sơ giải ngân theo quy định của Công ty.
• Điều phối dòng tiền, thực hiện thu chi thực tế phát sinh hàng ngày theo kế hoạch ngân sách được duyệt. Kiểm soát kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp và các chi phí hoạt động của Công ty. Hướng dẫn và kiểm soát các phòng ban thực hiện thủ tục thu chi đúng theo quy định của Công ty.
• Lập kế hoạch chi tiết trả nợ vay và theo dõi tình hình nợ vay tại các Ngân hàng và các khoản nợ tài chính khác.
• Báo cáo tình hình tồn quỹ, số dư ngân hàng, dư nợ vay, kế hoạch trả nợ, kế hoạch giải ngân, tình hình thu chi hàng ngày cho GĐTC và TGĐ.
• Quản lý các hợp đồng vay vốn, cung cấp các báo cáo, hồ sơ định kỳ theo yêu cầu của các Ngân hàng. Theo dõi tình hình thực hiện các cam kết vay vốn theo thỏa thuận.
• Theo dõi và báo cáo định kỳ các tài sản đang thế chấp để vay vốn.
• Theo dõi chi tiết tình trạng LC và kế hoạch thực tế cần thanh toán của từng LC để đính kèm cùng kế hoạch chi. Chi tiết theo từng LC và từng ngân hàng.
• Trình tình trạng tài chính ngày và đề xuất các Điều phối dòng tiền, để thực hiện thu chi thực tế phát sinh hàng ngày theo kế hoạch ngân sách được duyệt. Kiểm soát kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp và các chi phí hoạt động của Công ty. Hướng dẫn và kiểm soát các phòng ban thực hiện thủ tục thu chi đúng theo quy định của Công ty.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐTC, TGĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành liên quan.

– Kinh nghiệm nghề nghiệp: cóHiểu biết về các phương thức thanh toán quốc tế.

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng và đầu tư. Am hiểu các thủ tục tín dụng.

– Ưu tiên những ứng viên đã có thời gian làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

– Thuần phục MS Word và MS Excel.

– Trình độ ngoại ngữ: Khả năng giao tiếp, viết và đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

– Có kỹ năng làm việc với lãnh đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng.