.

Nhu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng Công nhân sản xuất, Nhân viên phụ máy in Bao bì, Nhân viên Bảo trì

Ngày tạo: 26/12/2016

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty cần tuyển gấp các vị trí sau: Công nhân sản xuất, Nhân viên phụ máy in Bao bì, Nhân viên Bảo trì

Xem thêm

Phó Giám Đốc nhà máy về kỹ thuật công nghệ sản xuất bao bì nhựa ( ngành hóa Polimer )

Ngày tạo: 17/04/2015

Trực tiếp quản lý và điều hành bộ phận kỹ thuật - công nghệ, QA/QC và các bộ phận trực thuộc (gồm 2 tổ: phối trộn và tạo hạt) hoàn thành tất cả các nhiệm vụ theo đúng chính sách, định hướng phát triển của Công ty.

Xem thêm

Giám đốc tài chính

Ngày tạo: 17/04/2015

Xây dựng, tổ chức các hoạt động tài chính của công ty phù hợp với luật định và tình hình công ty. Tổ chức các hoạt động về tài chính tổng thể của Tập đoàn và hạch toán trong kinh doanh

Xem thêm

Nhân viên kinh doanh hóa chất xử lý nước

Ngày tạo: 17/04/2015

- Nhận chỉ tiêu từ trưởng phòng và triển khai việc bán hàng (hóa chất xử lý nước) - Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ. - Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường. - Đàm phán thương thảo hợp đồng với khách hàng

Xem thêm

Giám đốc kinh doanh

Ngày tạo: 17/04/2015

- Xây dựng mục tiêu chiến lược cho hoạt động kinh doanh thị trường nội địa và quốc tế - Thiết lập bộ máy quản lý và điều hành tổ chức nhân sự cho các phòng kinh doanh bao bì nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Xem thêm
Mục Nhu cầu tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng

Khách hàng