Vào ngày 12/06 vừa qua, Đoàn Thanh niên KCN Cát Lái cùng các Đoàn thể công ty CP XNK Nam Thái Sơn đã phối hợp với bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho Đoàn viên, thanh niên công nhân năm 2022. Chương trình ý nghĩa này năm trong chuỗi hoạt động “Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 21 năm 2022.

Chương trình khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho Đoàn viên, thanh niên công nhân năm 2022 tại Công ty Cổ phần XNK Nam Thái Sơn

Hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí ngay từ khi tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của Đoàn viên, thanh niên công nhân công ty CP XNK Nam Thái Sơn. Qua đây chúng ta thấy được sự quan tâm của Ban lãnh đạo đến bộ phận lao động và ý thức bảo vệ sức khỏe của Đoàn viên, thanh niên công nhân công ty.

Chương trình ý nghĩa nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều Đoàn viên, thanh niên công nhân tại Công ty

Khép lại hoạt động ý nghĩa lần này, Ban lãnh đạo công ty hy vọng rằng Đoàn viên, thanh niên và đội ngũ lao động của công ty sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng chặng đường phát triển bền vững của công ty.