Trong thời kỳ phát hiện hiện đại và hội nhập như hiện nay, hệ thống ISO 9001 được xem như thước đo sự phát triển của một doanh nghiệp. Vậy hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 là gì? Lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng hệ thống ISO 9001 là những gì? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

ISO 9001 (Gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu sử dụng như một khuôn khổ cho một hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. (Theo Wikipedia).

ISO 9001:2015 Quality management system – requirements (Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu), là phiên bản thứ năm của tiêu chuẩn trong đó phiên bản đầu tiên được ban hành năm 1987 và đã trở thành chuẩn mực toàn cầu đảm bảo khả năng thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng trong các mối quan hệ cung cấp – khách hàng.

Hệ thống ISO 9001 được xem như thước đo sự phát triển của một doanh nghiệp

Điểm cải tiến của ISO 9001:2015 so với các phiên bản cũ là việc tiếp cận tư duy dựa trên rủi ro, giúp tổ chức xác định các yếu tố có thể là nguyên nhân làm các quá trình và hệ thống quản lý của tổ chức chệch khỏi kế hoạch được hoạch định, đưa ra các kiểm soát phòng ngừa nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và vận dụng cơ hội tối đa cơ hội khi nó xuất hiện.

Những lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

  • Củng cố và nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và đối tác.
  • Hệ thống ISO 9001 sẽ thúc đẩy người lao động làm việc và cải thiện nâng cao hiệu quả, từ đó hiệu quả và năng xuất sẽ được nâng cao.
  • Hệ thống ISO 9001 mang lại sự khách quan hơn trong việc đánh giá người lao động, tạo ra tinh thần đoàn kết và sức mạnh lao động của doanh nghiệp.
  • Giúp người lao động nhận thấy được vai trò của mình trong sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy họ có trách nhiệm hơn trong công việc và trong các hoạt động khác của doanh nghiệp.
  • Ban hành nhiều hướng dẫn cho doanh nghiệp từ đó giảm thiểu sai sót trong quá trình giải quyết công việc.
  • Kiểm soát chặt chẽ các khẩu sản xuất, hiệu quả công việc không ngừng nâng lên.
  • Hệ thống ISO 9001 đánh giá khắt khe hơn trong việc chọn nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu tối đa rủi ro chọn những nguyên liệu không đảm bảo chất lượng.
  • Từ ISO 9001, các doanh nghiệp sẽ có điều kiện và tiền đề áp dụng thành công những hệ thống quản lý tiên tiến khác như ERP, CRM.