Sau hơn 5 tháng chuẩn bị và lựa chọn, thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 10 nhóm sản phẩm chủ lực trong hai lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp trên địa bàn thành phố có các sản phẩm đạt sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

Nam Thái Sơn lọt top các sản phẩm chủ lực của thành phố gia đoạn 2018-2020 với các sản phẩm bao bì tự hủy sinh học đã có mặt tại thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản …

Nam Thái Sơn lot top sản phẩm chủ lực

Đặc biệt để các nhóm chủ lực của thành phố trở thành những thương hiệu mạnh, tạo ra giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế bền vững của thành phố. Sở Công Thương thành phố sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm chính sách hỗ trợ về vốn, về khoa học – công nghệ, về mặt bằng, về đào tạo nguồn nhân lực, về xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu. Với những chính sách hỗ trợ được triển khai thực hiện, kỳ vọng trong thời gian tới, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố sẽ phát triển thành những thương hiệu mạnh, thúc đẩy ngành công nghiệp thành phố ngày càng phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế thành phố”.

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực 2018

Do đó, đòi hỏi các doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, hiến kế xây dựng cơ chế chính sách phát triển các sản phẩm chủ lực của thành phố, đối với các doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực cần ưu tiên liên kết nhằm khuyến khích tạo đòn bẩy, lôi kéo các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cùng nhau phát triển. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, và triển khai các chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.