Sáng 2/9, Nam Thái Sơn tham gia khối diễu hành gồm 400 doanh nhân ưu tú, đại diện cho hàng trăm ngàn doanh nhân trên cả nước tham gia diễu hành mừng 70 năm Quốc khánh diễn ra tại Hà Nội.

Khối Doanh nhân Việt Nam đang tiến vào Lễ đài Ông Trần Việt Anh cùng các Doanh nhân tiêu biểu trên con thuyền Doanh nhân Việt Nam.

Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành được bắt đầu với Lễ rước ngọn lửa truyền thống từ Bảo tàng Hồ Chí Minh ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng nhạc hùng tráng. Kế tiếp là các đoàn khối các lực lượng vũ trang diễu binh rồi tới các tầng lớp đại diện khối thanh niên, tri thức, nông dân, doanh nhân, văn – nghệ sỹ… diễu hành. Khoảng hơn 30.000 người đã tham gia lễ diễu binh, diễu hành. Đoàn lễ xuất phát từ quảng trường Ba Đình diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố Hùng Vương – Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Hàng Khay – Tràng Tiền – Nhà hát Lớn. Đóng góp trong khối diễu hành có 400 doanh nhân ưu tú, đại diện cho hàng trăm ngàn doanh nhân trên cả nước. Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT-TGĐ Tổng Công ty Nam Thái Sơn, Ủy viên BCH Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN (VCCI) tham gia trong đoàn Doanh nhân diễu hành.

Khối Doanh Nhân Việt Nam tham gia Lễ Diễu Hành

Trong những năm qua, cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.