Ngày 28-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội. Gần 500 đại biểu đại diện cho cộng đồng Doanh nghiệp trên cả nước cùng đại diện các Bộ, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế… đã về tham dự Đại hội. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ V (2008-2014) và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI (2014-2019) của VCCI đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ qua, VCCI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân; triển khai sâu rộng các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy phát triển DN, doanh nhân. VCCI được phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đánh giá là một trong những phòng thương mại và Công nghiệp năng động nhất trong các nước đang phát triển… Nhiệm vụ hàng đầu của VCCI trong nhiệm kỳ VI là tiếp tục thực hiện tốt vai trò của tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức quốc gia của cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tham mưu hiệu quả cho Ðảng và Nhà nước về các chính sách kinh tế – xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho sự phát triển của DN…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của VCCI cho sự phát triển của cộng đồng DN và đất nước. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, mặc dù đã có nhiều cố gắng, đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động của VCCI vẫn còn có hạn chế, yếu kém nhất định. Chủ tịch nước chỉ đạo, trong nhiệm kỳ tới, VCCI cần phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, liên kết các DN và hiệp hội DN; chủ động phối hợp các cơ quan chính quyền hướng dẫn, hỗ trợ các hiệp hội DN thành lập và hoạt động có hiệu quả, bảo đảm hình thành hệ thống hiệp hội DN thống nhất trong cả nước; tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Ðảng và Nhà nước về quan điểm, cơ chế, chính sách xây dựng và phát triển các DN, trước hết là đóng góp tích cực vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội lần thứ XII của Ðảng về những vấn đề liên quan kinh tế, DN, doanh nhân và môi trường kinh doanh; chủ động, tích cực hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ DN trong sản xuất kinh doanh cũng như trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, có văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để quản lý DN hoạt động có chất lượng, hiệu quả, hướng tới mục tiêu có một triệu doanh nhân, DN hoạt động hiệu quả vào năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Đại hội

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thời gian tới, thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, VCCI sẽ chủ trì phối hợp với MTTQ tổ chức thu thập ý kiến của các DN về phản biện chính sách, nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng DN đối với các bộ, ngành và các địa phương (trước mắt là lĩnh vực thuế, hải quan). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành VCCI khóa VI gồm 77 ủy viên. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI khóa VI.
Ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Thủ Đức, Phó Chủ tịch Hội Cao su – Nhựa TP.HCM được bầu vào Ban chấp hành VCCI khóa VI.