Hotline: (+84) 978 085 577   |   27/01/2022

Danh mục tin tức

Tin tức nổi bật

 • Trao 115 suất học bổng Trần Đình Trấp cho HSSV nghèo

  21/12/2018

 • Vì sao cần phân loại rác thải tại nguồn?

  27/12/2018

 • Tổng công ty Nam Thái Sơn khát vọng vì một Việt Nam xanh

  07/01/2019

 • Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh Tổng công ty Nam Thái Sơn 2018

  26/01/2019

TUYỂN CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

27/11/2021

Vị trí: Chuyên viên Kế toán Quản trị
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mô tả công việc:
+ Đề xuất các giải pháp thực hiện tiết kiệm chi phí.
+ Công tác lập và kiểm soát ngân sách:
+ Tham gia xây dựng hoặc đề xuất cải thiện quy trình lập ngân sách, hệ thống biểu mẫu lập ngân sách, hệ thống biểu mẫu báo cáo tiến độ thực hiện ngân sách và dự báo.
+ Hướng dẫn, đôn đốc các phòng ban lập kế hoạch ngân sách cho kỳ tiếp theo và dự báo.
+ Tham gia lập kế hoạch ngân sách định kỳ cho toàn công ty.
+ Lập báo cáo phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện ngân sách hàng tháng và đề xuất điều chỉnh.
+ Phối hợp với các phòng ban giải trình kết quả thực hiện ngân sách và đề xuất kịp thời các giải pháp cải thiện.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Yêu cầu vị trí:
+ Đại học chính quy chuyên ngành liên quan.
+ Kinh nghiệm Kế toán quản trị tối thiểu 3 năm Công ty sản xuất quy mô doanh thu >= 700 tỷ.
+ Kiểm soát doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
+ Có khả năng phối hợp công việc với các Phòng ban, công ty con.
+ Giỏi excel: Power query, Power BI,
+ Đã từng sử dụng các phần mềm kế toán, ưu tiên đã sử dụng phần mềm Oracle, SAP.


Copyright © 2015 NamThaiSon