Ngày 7/5, ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Nam Thái Sơn cùng với các quản lý đã tham dự cuộc họp bàn giao quý I/2018 nhằm tổng kết tình hoạt động, đưa ra phương hướng, chiến lược sản xuất, kinh doanh trong quý mới.

Trong cuộc họp, các quản lý đã báo cáo tình hình kinh doanh trong quý 1/2018 và những tồn đọng cần giải quyết, khắc phục trong thời gian tới.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty Nam Thái Sơn chủ trì cuộc họp

Ông Trần Việt Anh đã ghi nhận những đóng góp của các phòng ban. Ông cũng đưa ra những đánh giá và đề ra phương hướng chiến lược cụ thể nhằm cải thiện và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh để cán bộ nhân viên của tổng công ty cùng nắm bắt.

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Nam Thái Sơn đánh giá tình hình kinh doanh của quý I/2018

Cuộc họp đã diễn ra thành công tốt đẹp tạo tiền đề để toàn thể cán bộ, nhân viên của tổng công ty Nam Thái Sơn cố gắng và nỗ lực hơn nữa nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.