Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CĐKCX của Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần 4 nhiệm kỳ 2023-2028; Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CĐKCX của Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần 4 nhiệm kỳ 2023-2028;

Ngày 25/03/2023 vừa qua, Chi bộ Công ty Cổ phần XNK Nam Thái Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, với sự tham gia của:

– Về phía Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Đồng chí Phạm Văn Hiền – Phó Chủ tịch CĐ Ban QL Các KCX và CNTP

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư đảng bộ KCN Cát Lái, TP Thủ Đức , TP HCM

+ Đồng chí Phạm Minh Trí – Bí thư đoàn khu Công Nghiệp Cát Lái. TP Thủ Đức

– Về phía Lãnh đạo Công ty Cổ phần XNK Nam Thái Sơn:

+ Ông Trần Việt Anh Nam Thái Sơn – Tổng Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT

+ Bà Phan Thị Định Thảo – GĐ khối thương mại

– Ngoài ra Đại hội còn có sự góp mặt của 80 Đoàn viên của Công Đoàn công ty Công ty CP XNK Nam Thái Sơn.

Chương trình Đại hội bao gồm gồm những hoạt động chính:

  • Phần nghi thức, chào cờ, giới thiệu đại biểu và tuyên bố lý do
  • Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
  • Phát biểu của Ban lãnh đạo  Đại hội Công đoàn Công ty CP XNK Nam Thái Sơn
  • Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội.
  • Tặng quà cho lưu niệm cho các Đồng chí Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ qua không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn cơ sở lần IV nhiệm kỳ 2023-2028 là cột mốc quan trọng nhằm tổng kết đánh giá phong trào và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua; nêu bật những thành tích đã đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, yếu kém, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, bàn bạc, bầu ra BCH nhiệm kỳ mới đầy đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện đường lối, cống hiến cho hoạt động của công đoàn.