Theo báo cáo đánh giá của Viet Nam Report (công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam) các yếu tố chính quyết định sự tăng trưởng của các doanh nghiệp doanh nhựa trong bối cảnh hiện nay là:

– Thứ nhất, sự phát triển của thương mại điện tử: Mua sắm trực tuyến gia tăng cũng đang tạo ra và mở rộng các hướng đi mới về nhu cầu đóng gói, đặc biệt là đối với bao bì bảo vệ và vận chuyển bền vững. Để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp bao bì cần phải có những hướng đi mới, giải pháp thông minh hướng tới những doanh sản phẩm tự hủy, thân thiện với môi trường.

Mức độ quan tâm của người tiêu dùng với bao bì khi lựa chọn sản phẩm (Số liệu thống kê từ VietNam Report)

– Thứ hai, các Hiệp định thương mại tự do (EVFTA, CPTPP, RCEP…) được ký kết và có hiệu lực: Các Hiệp định thương mại tự do này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu bao bì. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu sang các nước đối tác sẽ tăng từ đó củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng.

– Thứ ba, nhu cầu sử dụng bao bì trên thế giới tăng: Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch covid 19, việc nhập khẩu bao bì ở một số nước trên thế giới bị gián đoạn nhằm đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh. Khoảng thời gian tới sẽ là khoảng thời gian mà các quốc gia này đẩy mạnh việc nhập khẩu bao bì để phục vụ cho nhu cầu trong nước, từ đó các doanh nghiệp xuất khẩu bao bì Việt sẽ có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu mới, duy trì nhịp độ xuất khẩu cũng như chuỗi sản xuất.

(Nguồn ảnh: VietNamReport)