Trong những năm gần đây Hiệp hội nhựa Việt Nam đã có những đóng góp về các chỉ số kinh tế đã ngưỡng mộ vào nền kinh tế chung của đất nước đòi hỏi ở người đứng đầu phải có đường hướng chiến lược đúng đắn và mau lẹ.

Trong nhiệm kỳ mới này, Hiệp hội đã bổ nhiệm ông Trần Việt Anh – Tổng giám đốc công ty Nam Thái Sơn giữ chức Chủ tịch hiệp hội nhựa thành phố Hồ Chí Minh (2018-2023).

Ông Trần Việt Anh Chủ tịch HĐQT-TGĐ Nam Thái Sơn được bổ nhiệm Chủ tịch hiệp hội nhựa

Hiệp hội nhựa thành phố Hồ Chí Minh đã họp hội nghị ban chấp hành cuối năm 2018 và bầu ra ông Trần Việt Anh giữ cương vị lãnh đạo hiệp hội trong thời gian tới.

Họp ban chấp hành Hiệp hội nhựa Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Việt Anh đã có đôi lời phát biểu tại buổi lễ nhận chức chủ tịch Hiệp hội nhựa thành phố Hồ Chí Minh 2018-2023. Hy vọng trong thời gian tới vị ông sẽ có những phương hướng chiến lược để đưa Hiệp hội nhựa thành phố vươn xa hơn trong thời gian tới.