Ngày 26/07/2018, phòng hành chính – IT công ty cổ phần xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn đã kết hợp cùng với nhà máy tổ chức lớp đào tạo vệ sinh lao động 2018.
Lớp đào đạo vệ sinh an toàn lao động là một trong những hoạt đồng thường niên được Nam Thái Sơn tổ chức – nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất.

Trong những năm qua, Nam Thái Sơn là một trong những doanh nghiệp luôn chú trong đến công tác đào tạo, tập huấn vệ sinh an toàn lao động trong hoạt động sản xuất để hại chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho doanh nghiệp.

Buổi học diễn ra với sự tham dự của 94 công nhân, cho thấy được vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc là điều cần thiết mà các doanh nghiệp cần quan tâm và đầu tư.

Buổi tập huấn đã giúp các cán bộ, công nhân viên có nhận thức đúng đắn về an toàn vệ sinh lao động cũng như những vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Từ đó, nắm rõ nguyên lý kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, nội dung, phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động và nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng hơn nữa công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng trách những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Góp phần cải thiện điệu kiện làm việc, hơn hết đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên.