Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn Phương Bắc, thành viên của Tổng Công ty Nam Thái Sơn, đã triển khai chương trình 5S và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

Sau một thời gian thực hiện, toàn công ty đã có sự chuyển biến tích cực: nhà xưởng, kho tàng, nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, thông thoáng và sạch sẽ hơn; các tài liệu, thủ tục, quy trình, hướng dẫn công việc,v.v… được biên soạn, ban hành và áp dụng đã đưa các hoạt động của các bộphận đi vào nề nếp, những tồn tại trước đây cản trở sự phát triển của Công ty đã dần dần được khắc phục góp phần nâng cao năng suất, hiệu suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc của từng CNV, các bộ phận và toàn công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng rõ rệt, sản lượng hàng tháng tăng từ 10% đến 25%, chất lượng được nâng cao và ổn định được khách hàng đánh giá cao.

Ngày 17/9/2014 Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đã tiến hành đánh giá chứng nhận và cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty Công ty TNHH XNK Nam Thái Sơn Phương Bắc phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Giấy chứng nhận có giá trị 03 năm từ ngày 29/9/2014 đến ngày 29/9/2017. Như vậy, đến nay Tổng Công ty Nam Thái Sơn đã có hai Công ty thành viên được cấp Giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008 là Công ty CP xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (tại thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn Phương Bắc (tại tỉnh Hải Dương)


Hiện nay toàn thể CBCNV Công ty đang phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp dục duy trì và cải tiến nâng cao hiệu lực của chương trình 5S và HTQLCL ISO 9001:2008 nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng Công ty Nam Thái Sơn trong thời gian tới, đồng thời thiết thực chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2014 và kỷ niệm lần thứ 16 ngày thành lập Tổng Công ty Nam Thái Sơn (04.11.1998 – 04.11.2014).